! !

    ? ?

, — . , . . Kamandar Şərifli: Ömürdən yarpaqlar - gördüyüm torpaqlarKamandar Şərifli: Ömürdən yarpaqlar - gördüyüm torpaqlar

Səyahət və memuar ədəbiyyatı orta əsrlərdə, müasir roman janrından çox öncələr yaranmağa başlamışdır. 

      Azeri Observer Azeri Observer

, , . 

Trnsprncy İntrntinl ın hsbtı CCRPdən köçürülüb

Hər iki təşkiltın mliyyəçisi və himyədrı ln Crc Srs, görən bu gün nəyin pşindədir?


“Trnsprncy İntrntinl” (Tİ) təşkiltının ynvrın 29-d dərc tdiyi 2018-ci il üzrə  Krrupsiy İndksini incələdikcə, mrqlı nünslr rty çıxır. Diqqət çəkən məqmlrdn biri budur ki, zərbycnı  krrupsiy səviyyəsinə görə dünynın 180 ölkəsi rsınd 152-ci yrə lyiq görən Tİ-nin özünün mliyyə mənbələri kifyət qədər ziddiyyət, qyri-şfflıq vr. Bxmyrq ki, Tİ öznün vb səhifəsində “20 milyn dllrlıq büdcəsinin gəlir mənbələri” brədə bilgi yrləşdirib. mm diqqət ytirəndə  görünür ki,  büdcədə göstərilən rəqəmlərlə Tİ mühsibtlığının şərhi rsınd uyğunsuzluqlr vr.  Məsələn, şərh bölməsində qyd dilir ki, Tİ-nin illik büdcəsinin 24 fizi BŞ-dn frmlşır. mm rəqəmlərin təsniftındn bəlli lur ki, qyd dilən məbləğ  BŞ-dn ylnız  Tİ-nin institutsinl xərcləri üçün yrıln (Unitd Stts 763,074 24 $) vəsitdir. Tİ-nin lyihələrinin mliyyələşməsinə çəkilən xərclər  müxtəlif fndlrın rsınd pylşdırılmql, müxtəlif qrflrd yrləşdirilməklə  iz itirilib.Dyək ki, BŞ Dövlət Dprtmntinin (U.S. Dprtmnt f Stt)  Tİ-yə birbş  yırdığı yrdıml BŞ Bynəlxlq İnkişf gntliyinin (USİD)  yırdığı vəsit fərqli qrflrd təqdim dilir. Ən qəribəsi isə  Fundtin pn Scity Institut (Srs Fndu-  469,992$) ilə   pn Scity Institut Dvlpmnt Fundtin  (213,225 $), Frinds f Trnsprncy Intrntinl (Nyu-Yrk- 241,502 $) yrı qrflrd, yrı-yrı mənbələr kimi  göstərilirlər. Hnsı ki, bu fndlrın hər birinin yni mənbə lduğunu, Crc Srs bğlndığını  hər kəs bilir. Bu dlr və rəqəmlər n görə fərqli dlr ltınd  təqdim dilir ki, diqqətçəkici görünməsinlər. Çünki bu yrı-yrı frndlr və yrı –yrı rəqəmlər birləşdiriləndə çx yüksək göstərici rty çıxır, “Trnsprncy İntrntinl”ıın hnsı mliyyə mənbəyinin təsiri ltınd lduğu və kimin sifrişini yrinə ytirdiyini üzə çıxrır.

mm “Trnsprncy İntrntinl”ı Crc Srsl birləşdirən bğ təkcə Tİ-yə birbş yırdığı vəsitlə bitmir.  Tİ 2018-ci il üzrə  Krrupsiy İndksini  hzırlyrkən, “bəzi rəqəmlərdə”  “Crrupsiy və Mütəşəkil Cinyətlər Hsbtı Lyihəsi”-nə (CCRP)  də istind tdiyini göstərir. mm “bəzi məqmlrd istind” dyimi  də ylnız iz zdırmq üçündür. Tİ-nin  hsbtı  simvlik dəyişikliklərlə, dmək lr ki, CCRP-dən köçürmədir.  Tİ hsbtın bir bəndində çıq tkstlə qyd dir ki, 2018-ci il indksində zərbycnın birdən-birə 32 pillə gri tılmsı “zərbycn lndrmtı” hsbtın görə lub. Təşkilt, snki üzürxhlıq dir, çıxılmz durumd lduğunu büruzə vrir. Hsbtd yzır ki, “sn bş ildə zərbycnd krrupsiyy qrşı mübrizə səviyyəsində müsbət dinmik müşhidə lunub. mm ötən il  “zərbycn lndrmtı”-nın üzə çıxmsı hsbtd zərbycnın 32 pillə griləməsinə səbəb lub”.  Məlumt üçün qyd dək ki, “zərbycn lndrmtı” hsbtı   “Crrupsiy və Mütəşəkil Cinyətlər Hsbtı Lyihəsi” (CCRP) çərçivəsində hzrlnıb. Bu hld  CCRP –in kimliyi sulı rty çıxır. mm nun izini tpmq üçün də səbrli dvrnmq lzım gəlir, çünki, burd d iz zdırmq üçün “yüngülvri mnvrlər” dilib ki, sdə xucu sn vr bilməsin.  CCRP    Bynlxlq rşdırmçı Jurnlistlər Şəbəkəsinin  (Glbl İnvstigtiv Jurnlism Ntwrk-GİJN) hsbtı kimi təqdim dilir. Dməli, CCRP-in kimliyini tpmq üçün  GİJN-ni rşdırmq lzım gəlir. GİJN-nin  sytınd vrilən bilgidən bəlli lur  ki, prqrmın rəsmi qurucusu və mliyyəçisi çıq Cəmiyyət Fndudur (pn Scity Fundtins-Srs Fndu). İkinci mliyyəçi isə, USİD-dir.  Bləcə, “Trnsprncy İntrntinl” (Tİ) təşkiltının 2018-ci il üzrə  Krrupsiy İndksində zərbycn üçün yrldığı yrin sifrişinin kimdən gəldiyi dəqiq şəkildə üzə çıxır: Crc Srs.

Məlumt üçün dyək ki, 2018-ci il üzrə Krrupsiy İndksinin hzırlnmsı,   bunun fnund zərbycn qrşı prıln svş “Trnsprncy İntrntinl”-ın CCRP ilə ilk müştərək işi dyil. 2 təşkiltın zərbycnl bğlı sərt təpkiləri 2016-cı ildə – TNP və TP lyihələri,  “Cənub Qz Dəhlizi”nin rllşdırılmsı zmnı rty çıxmışdı. Bəllidir ki, zərbycnın  həmən lyihələrin icrsın bşlmsı çxlrını nrht tmişdi. Nrht lnlr sırsınd “Crc Srs impriysı” və nunl əməkdşlıq dənlər də vrdı. Həmən dövrdə bu şəbəkə zərbycnın “Cənub Qz Dəhlizi”nin rllşdırılmsının qrşısını lmq üçün ölkəmizi bynəlxlq krdit təşkiltlrı ilə üz-üzə qydulr, zərbycnın krdit lmsını əngəlləmək üçün min bir yun qurdulr. İş qədər gərginləşdi ki, zərbycn  Mədən Sənysində Şəffflıq Təşkiltınd üzvlükdən  (MSŞT) imtin tdi.  “Trnsprncy İntrntinl”-ın CCRP-lə idysı bu idi ki, zərbycnl MSŞT rsınd münsibət gərginləşsə, şərtə görə bynəlxlq krdit təşkiltlrı zərbycn krdit vrməkdən imtin dəcəkdilər və bununl d zərbycnın “Cənub Qz Dəhlizi”nin rllşdırılmsı imknsız lcq. zərbycn bu təzyiqə ləyqətlə dözdü, cvb vrdi və öz lyihəsini grçəkləşdirdi. Məntiqə əsslnsq, blə sul yrnır: Crc Srs bu gün nəyin pşindədir? Yəqin ki, tzliklə bu d ydınlşcq.

Müşfiq Ələsgərli

: 15 , 2019 09:53 | : 2547 | ]]>]]>
All right reserved www.elections.az
Powered by Danneo