Tibb elmi, tibb təhsili sistemində mütərəqqi islahatların müəllifi