"Müstəqil inkişaf yolunda heç kim bizə mane ola bilməz"