Onların xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır