Gündüz İsmayılov: "Dini təriqətlər və cərəyanların fəaliyyəti zəifləyib"